Благодійна допомога

Благодійництво – це добровільна безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб у поданні набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги.

Основним нормативним документом, що регулює питання, пов’язані з благодійною діяльністю є Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», який визначає загальні засади благодійної діяльності в Україні, забезпечує правове регулювання відносин у суспільстві, спрямованих на розвиток благодійної діяльності, утвердження гуманізму і милосердя.

Відповідно до пункту 2 Порядку отримання благодійних (добровільних внесків) і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 04.08.2000 № 1222 р., благодійні внески можуть надаватися благодійниками у грошовій формі для потреб їх фінансування за напрямами видатків, визначеними благодійником, а також як товари, роботи, послуги.

Благодійні внески використовуються відповідно до першочергових потреб, пов’язаних виключно з основною діяльністю установи, закладу.

В нелегкі часи, які переживає наша держава, недостатнє фінансування  професійно-технічної освіти, Державний навчальний заклад «Професійно-технічне училище № 14 м.Нова Каховка» буде вдячний за будь-яку допомогу.

Кожна гривня буде витрачена виключно на оновлення та поповнення матеріально-технічної бази училища з метою створення гідних та комфортних умов для навчання та відпочинку наших учнів.

%d bloggers like this: