Емоційний комфорт в освітньому середовищі

         З такої теми в училищі 22 травня був проведений методичний захід для педагогів. Його підготувала методист Мединська Н.Л. у співпраці з практичним психологом Кузьмицькою І.Г.

         Згідно концепції НУШ,  освітній  заклад має  забезпечити  сприятливі умови для розвитку ключових компетентностей випускника. Не останню роль в цьому відіграє психологічний комфорт учнів  та їхніх вчителів. Тому робота проводилась у двох площинах: вчитель-учень; вчитель-педагогічний колектив.

         Педагоги  отримали рекомендації щодо ефективної організації уроку, прийомів підтримання уваги учнів, заохочення та мотивації. Розглянули критерії    сприятливого мікроклімату  в колективі та способи його досягнення. Аналізуючи ілюстрації, притчі та відео фрагменти, присутні удосконалювали культуру міжособистісного та ділового спілкування.

       Анкетування та тренінгові вправи дали педагогам можливість проаналізувати своє місце в колективі, визначити причини і наслідки непорозумінь, що виникають в процесі роботи, та окреслити напрямки самовдосконалення.

%d bloggers like this: