Category Archives: Самоврядування

Самоврядування

Учнівське самоврядування – це педагогічно доцільний спосіб організації учнівського колективу задля підвищення якості навчання, зміцнення свідомої дисципліни учнівського колективу, організації позакласної роботи, розвитку ініціативи і творчої самодіяльності. Принцип учнівського самоврядування: “Самі вирішили, самі зробили, самі відповідаємо”       


Основним законом учнівського самоврядування є статут, у якому передбачені права і обов’язки членів учнівського колективу, алгоритм вибори президента, зміст роботи кожної комісії та учнівської ради.

Рішенням педагогічної ради за комісіями учнівської ради закріплюються вчителі-консультанти, радники від адміністрації, які здійснюють педагогічний супровід розвитку учнівського самоврядування.

Навчальна комісія здійснює облік відвідування, запізнень, що семестровий облік успішності по групам, організує самопідготовку учнів у гуртожитку, допомагає вчителям у організації тематичних позакласних заходів, предметних тижнів, вечорів, олімпіад.

Комісія культурно-масової роботи та дозвілля встановлює зв’язки з кінотеатрами,музеями,клубами, картинними галереями,вивчає бажання учнів щодо організації і роботи гуртків художньої самодіяльності, організовує проведення конкурсів і оглядів художньої самодіяльності, керує проведенням культурно-масових справ.

Комісія охорони здоров`я, фізкультури і спорту проводить різні спортивні акції, турніри, спартакіади, туристичні змагання і походи, особистим прикладом пропагує здоровий спосіб життя, проявляє активність у різних спортивних акціях, бере участь у міських, обласних змаганнях на першість з різних видів спорту.

Господарчо-трудова комісія займається організацією самообслуговування, упорядкуванням прилеглої території, організацією колективних трудових справ, дрібним і поточним ремонтом, обліком та збереженням училищного майна.

Комісія дисципліни та порядку організовує і контролює чергування по навчальному корпусу і гуртожитку, спрямовує зусилля на дотримання учнями правил поведінки, допомагає педагогічному колективу училища у вихованні свідомої дисципліни, використовує заходи виховного впливу на порушників дисципліни, проводить рейди по перевірці необхідного приладдя для навчання.

Інформаційна комісія випускає училищну газету «Робітнича зміна», готує фото і відео сюжети про позакласні заходи в училищі, проводить соціологічні опитування, організовує конкурси  групових стіннівок

%d bloggers like this: